• Free shipping in USA on all orders over $99

Deposit lớp đắp bột và nail art với Hồng Nhung

$200.00

0 out of 5

Đây là deposit cho lớp: $200.00 (Deposit miễn hoàn lại)
Học phí còn lại $400.00 sẽ đóng tại ngày học.
Tổng cộng học phí lớp học cho 2 ngày: $600.00

This is a deposit Non-Refundable: $200.00
Remain balance paid at the day of class: $400.00
Total cost for the class for 2 days: $600.00

Ngày: Chủ Nhật Ngày 3 & Thứ Hai Ngày 4 Tháng 11, 2019.
Từ: 10:00am – 6:00pm
Tại: Orange County, CA.

2 Ngày Học:
+ Kỹ thuật đấp bột.
+ Kỹ thuật tạo shape chuẩn…..
+ Nail art từ căn bản đến cao cấp….
+ Kỹ thuật design…..

Free kit trị giá: $150
-Cọ vẽ
-Gel vẽ trắng,đen
-Cat eye top coat
-Dũa 150/150
-Flake
-Đầu dũa bột và gel….

Categories: , .

Product Description

Đây là deposit cho lớp: $200.00 (deposit miễn hoàn lại)
Học phí còn lại $400.00 sẽ đóng tại ngày học
Tổng cộng lệ phí cho lớp học cho 2 ngày: $600.00

Ngày: Chủ Nhật Ngày 3 & Thứ Hai Ngày 4 Tháng 11, 2019.
Từ: 10:00am – 6:00pm
Tại: Orange County, CA.

2 Ngày Học:
+ Kỹ thuật đấp bột.
+ Kỹ thuật tạo shape chuẩn…..
+ Nail art từ căn bản đến cao cấp….
+ Kỹ thuật design…..

Free kit trị giá: $150
-Cọ vẽ
-Gel vẽ trắng,đen
-Cat eye top coat
-Dũa 150/150
-Flake
-Đầu dũa bột và gel….

Top

Deposit lớp đắp bột và nail art với Hồng Nhung

Đây là deposit cho lớp: $200.00 (deposit miễn hoàn lại)
Học phí còn lại $400.00 sẽ đóng tại ngày học
Tổng cộng lệ phí cho lớp học cho 2 ngày: $600.00

Ngày: Chủ Nhật Ngày 3 & Thứ Hai Ngày 4 Tháng 11, 2019.
Từ: 10:00am – 6:00pm
Tại: Orange County, CA.

2 Ngày Học:
+ Kỹ thuật đấp bột.
+ Kỹ thuật tạo shape chuẩn…..
+ Nail art từ căn bản đến cao cấp….
+ Kỹ thuật design…..

Free kit trị giá: $150
-Cọ vẽ
-Gel vẽ trắng,đen
-Cat eye top coat
-Dũa 150/150
-Flake
-Đầu dũa bột và gel….